Den Haag: doopregisters, trouwregisters, begraafregisters (DTB)

« menu

Bibliografieën

1899
A.J. Servaas van Rooyen, Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 3
pp.33-34 D 4056 [Begraafregisters Kloosterkerk]
pp.53-57 F1a Oude Kerkregisters: Doopboeken
pp.58-61 F1b Oude Kerkregisters: Trouwregisters
pp.62-64 F1c Oude Kerkregisters: Registers van Overlijden en Begraven