Den Haag: eigendomsbewijzen, koopbrieven van grond en of huizen

« menu

> Den Haag: straten


Bibliografieën

1899
A.J. Servaas van Rooyen, Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage 3
pp.40-45, 47 E2 Topographie: Buurten, Wijken, enz. https://books.google.nl/books?id=ZAdWAAAAcAAJ&pg=PA40
p.47 E2 Topographie: Buurten, Wijken, enz. Verkoopbiljetten https://books.google.nl/books?id=ZAdWAAAAcAAJ&pg=PA47