Oorkonde, charter (algemeen)

« menu

> Zegelkunde (sfragistiek, sigillografie)

Artikelen in encyclopedia


[?], “Oorkonde”, Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorkonde

[?], “Urkunden des Mittelalters und der Frühen Neuzeit”, Wikipedia: die freie Enzyklopädie
https://de.wikipedia.org/wiki/Urkunden_des_Mittelalters_und_der_Fr%C3%BChen_Neuzeit

[?], “Charta”, Wikipedia: die freie Enzyklopädie
https://de.wikipedia.org/wiki/Charta

[?], “Charter”, Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Charter

[?], “Charte”, Wikipédia: l'encyclopédie libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/CharteFilms en video’s

Via een oude oorkonde naar Hollywood,
Stichting Brabantse Bronnen, Webquest, 2011 dec 22
https://www.youtube.com/watch?v=kza9EV_iaxo (video 5:45)


Websites

Oorkonden: het geheugen van onze geschiedenis,
Stichting Brabantse Bronnen, Webquest, 2011
http://www.donb.nl/educatie/webquest/