Kloosters

« menu

1941-1942 Schoengen, Boeren, De Kok
M. A.J. Schoengen (1866-1937), P.C. Boeren (1909-1994), D.J.J. de Kok (1884-1957),
Monasticon Batavum (Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde, nieuwe reeks, 45),
Amsterdam, NV Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1941-1942 (3 delen in 4 banden, 26 cm)
1[a] (1941): De Franciscaansche orden (IV + 214 pp.)
1[b] (1942): [De Franciscaansche orden] supplement (181 pp., D.J.J. de Kok)
2 (1941): De Augustijnsche orden benevens de broeders en zusters van het Gemeene Leven (236 pp.)
3 (1942): De Benedictijnsche orden, benevens de Carmelieten en Jesuieten (144 pp., bewerkt door P.C. Boeren)

1890-1993 Monasticon belge
Monasticon belge,
Bruges, Abbaye de Maredsous + Liège, Centre Nationale de Recherches d'Histoire Religieuse, 1890-1993, 8 delen in 23 banden, 31 cm)
1 (1890-1897): Province de Namur et de Hainaut (575 pp., U. Berlière)
2 (1928-1955): Province de Liège (3 delen in 1 band, 648 pp., U. Berlière, C. Dereine)
3 (1960-1978): Province de Flandre occidentale (4 delen in 2 banden, 1431 pp., N. Huyghebaert, e.a.)
4 (1964-1972): Province de Brabant (6 delen, A. Despy-Meyer, e.a., ___ pp.)
5 (1975): Province de Luxembourg (400 pp., P. Bodard, e.a.)
6 (1976): Province de Limbourg (376 pp., É Brouette, e.a.)
7 (1977-1989): Province de Flandre Orientale (1131 pp., 5 delen)
8 (1992-1993): Province d'Anvers (2 delen, 848 pp., K. Breugelmans, e.a.)