Lesboeken voor klerken in spe

« menu

1605 Van de Velde
J. van den Velde, Spieghel der schrijfkonste, inden welcken ghesien worden veelderhande geschriften met hare fondementen ende onderrichtinghe uutghegeven, 1605[-1608]
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.413341