Cursussen Nederlandse paleografie aan universiteiten

« menu

> Cursussen Nederlandse paleografie op internet
> Lesboeken Nederlandse paleografie


Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. H.M.E.P. Kuijpers, Archivistiek en Paleografie
https://studiegids.vu.nl/nl/bachelor/2018-2019/history/L_AABAGES203

Gent Universiteit Gent
E. De Paermentier, Y. Desplenter, A. Roose, K. van der Haven, L. Vervaet, Methodologie van de geschiedenis: paleografie met tekstverklaring
https://studiegids.ugent.be/2016/NL/studiefiches/A001009.pdf

Paleografie met tekstverklaring
http://www.middelnederlandsdigitaal.ugent.be/bachelor/paleografie-met-tekstverklaring/studiegids
https://www.studocu.com/en/course/universiteit-gent/methodologie-van-de-geschiedenis-paleografie-en-tekstverklaring/1580082

Groningen Rijksuniversiteit Groningen
Drs. E.M. Copper-van Enter, dr. A. van Steensel, LG: Paleografie en Archiefonderzoek
https://www.rug.nl/ocasys/let/vak/show?code=LKA016M05

Prof.dr. S. Corbellini, dr. K.J. Heidecker, Schrift, handschrift en druk in Middeleeuwen en Renaissance I
https://www.rug.nl/ocasys/let/vak/show?code=LMX007X10

Prof.dr. S. Corbellini, dr. K.J. Heidecker, Schrift, handschrift en druk in Middeleeuwen en Renaissance II
https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/show?code=LMX009M10

Leiden Universiteit Leiden
Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers, Middeleeuwse paleografie
https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/92043/middeleeuwse-paleografie

Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. J. Kok, dr. D.B.G.W. Lyna, Bronnen van de Nieuwe Tijd
https://www.ru.nl/osiris-student/OnderwijsCatalogusSelect.do?cursus=LET-GESB990&selectie=cursus&collegejaar=2018&minimal=J

Utrecht Universiteit Utrecht
Drs. C.C. de Glopper-Zuijderland, Paleografie, diplomatiek en archiefkunde Middeleeuwen
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&taal=nl&cursus=GKRMV17023

Drs. C.C. de Glopper-Zuijderland, Paleografie, chronologie en archiefkunde 16e en 17e eeuw
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&taal=nl&cursus=GE3V14037