Fries / Friesisch / Frisian / Frison / Frysk

« menu

> Egodocument / Ego-Dokument
> Klooster
> Oorkondeboeken Friesland
> Rechtsgeschiedenis, rechtshistorie, rechtspraak in de Nederlanden (1200-1700)
> Woordenboeken Fries


Artikelen in encyclopedia

Català

[?], "Frisó", Viquipèdia: l'enciclopèdia lliure
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fris%C3%B3

[?], "Frisó occidental", Viquipèdia: l'enciclopèdia lliure
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fris%C3%B3_occidental

[?], "Frisó septentrional", Viquipèdia: l'enciclopèdia lliure
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fris%C3%B3_septentrional

Dansk
[?], "Frisisk (sprog)", Wikipedia: den frie encyklopædi
https://da.wikipedia.org/wiki/Frisisk_(sprog)

[?], "Nordfrisisk (sprog)", Wikipedia: den frie encyklopædi
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordfrisisk_(sprog)

[?], "Østfrisisk (sprog)", Wikipedia: den frie encyklopædi
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98stfrisisk_(sprog)

[?], "Westerlauwersfrisisk", Wikipedia: den frie encyklopædi
https://da.wikipedia.org/wiki/Westerlauwersfrisisk

Deutsch
[?], "Altfriesische Sprache", Wikipedia: die freie Enzyklopädie
https://de.wikipedia.org/wiki/Altfriesische_Sprache

[?], "Brokmerbrief", Wikipedia: die freie Enzyklopädie
https://de.wikipedia.org/wiki/Brokmerbrief

[?], "Friesische Sprachen", Wikipedia: die freie Enzyklopädie
https://de.wikipedia.org/wiki/Friesische_Sprachen

[?], "Nordfriesische Sprache", Wikipedia: die freie Enzyklopädie
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordfriesische_Sprache

[?], "Ostfriesische Sprache", Wikipedia: die freie Enzyklopädie
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostfriesische_Sprache

[?], "Stadtfriesisch", Wikipedia: die freie Enzyklopädie
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtfriesisch

[?], "Westfriesische Sprache", Wikipedia: die freie Enzyklopädie
https://de.wikipedia.org/wiki/Westfriesische_Sprache

English
[?], "Brokmerbrief", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Brokmerbrief

[?], "Codex Roorda", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Roorda

[?], "Frisian language", Encyclopædia Britannica
https://www.britannica.com/topic/Frisian-language

[?], "Frisian language", Simple English Wikipedia
https://simple.wikipedia.org/wiki/Frisian_language

[?], "Frisian languages", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Frisian_languages

[?], "Middle Frisian language [1500-1820]", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Frisian_language

[?], "North Frisian language", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Frisian_language

[?], "Old Frisian", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Frisian

[?], "Old Frisian", Simple English Wikipedia
https://simple.wikipedia.org/wiki/Old_Frisian

[?], "Stadsfries dialects", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Stadsfries_dialects

[?], "West Frisian language", Wikipedia: the Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Frisian_language

[?], "West Frisian language", Simple English Wikipedia
https://simple.wikipedia.org/wiki/West_Frisian_language

Espagñol
[?], "Frisón antiguo", Wikipedia: la enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Fris%C3%B3n_antiguo

[?], "Idioma frisón occidental", Wikipedia: la enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_fris%C3%B3n_occidental

[?], "Idioma frisón septentrional", Wikipedia: la enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_fris%C3%B3n_septentrional

[?], "Lenguas frisonas", Wikipedia: la enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_frisonas

Français
[?], "Frison occidental", Wikipédia: l'encyclopédie libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frison_occidental

[?], "Frison septentrional", Wikipédia: l'encyclopédie libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frison_septentrional

[?], "Langues frisonnes", Wikipédia: l'encyclopédie libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_frisonnes

[?], "Vieux frison", Wikipédia: l'encyclopédie libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux_frison

Frysk
[?], "Aldfrysk", Wikipedy: de frije ensyklopedy
https://fy.wikipedia.org/wiki/Aldfrysk

[?], "Anglofryske runen", Wikipedy: de frije ensyklopedy
https://fy.wikipedia.org/wiki/Anglofryske_runen

[?], "Brookmerbrief", Wikipedy: de frije ensyklopedy
https://fy.wikipedia.org/wiki/Brookmerbrief

[?], "Eastfrysk", Wikipedy: de frije ensyklopedy
https://fy.wikipedia.org/wiki/Eastfrysk

[?], "Freeska Landriucht", Wikipedy: de frije ensyklopedy
https://fy.wikipedia.org/wiki/Freeska_Landriucht

[?], "Frysk", Wikipedy: de frije ensyklopedy
https://fy.wikipedia.org/wiki/Frysk

[?], "Fryske talen", Wikipedy: de frije ensyklopedy
https://fy.wikipedia.org/wiki/Fryske_talen

[?], "Jurisprudentia Frisica", Wikipedy: de frije ensyklopedy
https://fy.wikipedia.org/wiki/Jurisprudentia_Frisica

[?], "Kodeks Aysma", Wikipedy: de frije ensyklopedy
https://fy.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Aysma

[?], "Kodeks Furmerius", Wikipedy: de frije ensyklopedy
https://fy.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Furmerius

[?], "Kodeks Roarda", Wikipedy: de frije ensyklopedy
https://fy.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Roarda

[?], "Kodeks Unia", Wikipedy: de frije ensyklopedy
https://fy.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Unia

[?], "Midfrysk [1500-1820]", Wikipedy: de frije ensyklopedy
https://fy.wikipedia.org/wiki/Midfrysk

[?], "Noardfrysk", Wikipedy: de frije ensyklopedy
https://fy.wikipedia.org/wiki/Noardfrysk

[?], "Proto-Frysk", Wikipedy: de frije ensyklopedy
https://fy.wikipedia.org/wiki/Proto-Frysk

[?], "Stedsk", Wikipedy: de frije ensyklopedy
https://fy.wikipedia.org/wiki/Stedsk

Interlingua
[?], "Lingua frison", Wikipedia: le encyclopedia libere
https://ia.wikipedia.org/wiki/Lingua_frison

Italiano
[?], "Dialetti frisoni cittadini", Wikipedia: l'enciclopedia libera
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetti_frisoni_cittadini

[?], "Dialetto frisone occidentale", Wikipedia: l'enciclopedia libera
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_frisone_occidentale

[?], "Dialetto frisone settentrionale", Wikipedia: l'enciclopedia libera
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_frisone_settentrionale

[?], "Lingua frisone", Wikipedia: l'enciclopedia libera
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_frisone

Latina
[?], "Lingua Frisica", Vicipædia: libera encyclopaedia
https://la.wikipedia.org/wiki/Lingua_Frisica

Nederlands
[?], "Anglofriese runen", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anglofriese_runen

[?], "Codex Roorda", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codex_Roorda

[?], "Friese talen", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Friese_talen

[?], "Noord-Fries", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Fries

[?], "Oosterlauwers Fries", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterlauwers_Fries

[?], "Oudfries", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudfries

[?], "Stadsfries", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsfries

[?], "Westerlauwers Fries", Wikipedia: de vrije encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerlauwers_Fries

Norsk
[?], "Frisisk", Wikipedia: den frie encyklopedi
https://no.wikipedia.org/wiki/Frisisk

[?], "Nordfrisisk", Wikipedia: den frie encyklopedi
https://no.wikipedia.org/wiki/Nordfrisisk

[?], "Vestfrisisk", Wikipedia: den frie encyklopedi
https://no.wikipedia.org/wiki/Vestfrisisk

Português
[?], "Língua frísia", Wikipedia: den frie encyklopedi
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_fr%C3%ADsia

Svenska
[?], "Frisiska", Wikipedia: den fria encyklopedin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frisiska

[?], "Nordfrisiska", Wikipedia: den fria encyklopedin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordfrisiska

[?], "Östfrisiska", Wikipedia: den fria encyklopedin
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stfrisiska

[?], "Västfrisiska", Wikipedia: den fria encyklopedin
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stfrisiska


Boeken

2004 Bremmer
R.H. Bremmer jr., Hir is eskriven: lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Fryske Akademy, 949; Middeleeuwse studies en bronnen, [82]),
Hilversum, Verloren + Leeuwarden, Fryske Akademy, 2004 (165 pp., 25 cm, ISSN 0929.9726 + ISBN 90.6550.817.1)

1999 Dykstra, Bremmer
A. Dykstra, R.H. Bremmer jr. (red.), In skiednis fan 'e Fryske taalkunde (Fryske Akademy, FA, 890),
Ljouwert / [Leeuwarden], Fryske Akademy, 1999 (372 pp., 24 cm, ISBN 90.6171.890.2)

1998 Bremmer, Johnston, Vries
R.H. Bremmer jr., T.S.B. Johnston, O. Vries (red.), Approaches to old Frisian philology (Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 49; Estrikken / SSFYRUG, Groningen/Grins, 72),
Amsterdam [etc.], Rodopi, 1998 (XV + 343 pp., 22 cm, ISSN 0165.7305 + ISBN 90.420.0651 X, met bijdragen in het Duits)

1993 Vries
O. Vries, 'Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal': de verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580) (Fryske histoaryske rige, 9; Fryske Akademy, 772),
Ljouwert/Leeuwarden, Fryske Akademy, 1993 (VIII + 261 pp., 24 cm, ISBN 90.6171.772.8)

1992 Bremmer
R.H. Bremmer jr., A bibliographical guide to old Frisian studies (NOWELE. Supplement, 6),
[Odense], Odense University Press, 1992 (XVI + 197 pp., 22 cm, ISSN 0900.8675 + ISBN 87.7492.906.2)


Genootschapen, stichtingen en verenigingen

Stifting Fryske Akademy
https://www.fryske-akademy.nl/


Video’s

2020 Jorgensen
Paul Jorgensen, FRISIAN - Sister Language(s) of English!, Langfocus, 2020 jan 28
https://youtu.be/MGP7N_Hdmok (video 12:51)


2018 Wolf
H. Wolf, De ontwikkeling van het Nederlands en Fries (Taal en maatschappij), 2018 mrt 03 [Henk Wolf bespreekt in het kort de ontwikkeling van het Indo-Europees tot de moderne talen Nederlands en Fries.]
https://youtu.be/vaIx1x44lXM (video 34:29)


2016 Waarom

Waarom heeft Friesland een eigen taal?, Clipphanger , 2016 mei 24 [Zo’n 1300 jaar geleden zaten de Friezen langs onze hele kust en zelfs in Duitsland en in Denemarken. Tegenwoordig vinden we de Friezen vooral in onze provincie Friesland. Ze hebben daar hun eigen vlag, hun eigen sporten, en vooral ook hun eigen taal. Het Fries, oftewel (in het Fries) het Frysk.]
https://youtu.be/5usvbjLnazY (video 1:23)


2016 Looper
B. Looper, Oud document Tresoar: Fryslân was Scandinavisch, GPTV, 2016 mrt 31 [Fryslân en de Waddenkust hebben zich in het verleden aangesloten bij Scandinavië. Dit blijkt uit een oude tekst uit de 8e eeuw die vorige week ontdekt werd in de archieven van Tresoar in Leeuwarden. Het bewuste document was al bekend, maar nu is pas duidelijk wat er in geschreven staat. De Friezen geven zichzelf volgens het document de naam 'Nos Meridies'. 'Wij, het Zuiden’. Vooral op de band tussen het Fries en de Scandinavische talen werpt dit een interessant licht.]
https://youtu.be/ckoj3NLJRdQ (video 4:38)


2015 Nijdam
H. Nijdam, 'Lesa mi, helpa mi' oudste Friese tekst, Omrop Fryslân, 2015 jun 24 ['Lesa mi, helpa mi' is de oudste Friese tekst die op schrift staat. De tekst is onlangs gevonden op een paar stukjes perkament door oud-germanist Erika Langbroek uit Amsterdam. Volgens de Fryske Akademy stamt het zinnetje uit het begin van de 12e eeuw en dat is een eeuw eerder dan de oudste Friese tekst die tot nu toe bekend was. 'Lesa mi, helpa mi' betekent 'verlos mij, help mij'. Het is een vertaling van een Latijnse psalmtekst. Het is mogelijk dat een student op de tekst aan het studeren was en de vertaling in de kantlijn geschreven heeft.]
https://youtu.be/csp0APe7Nng (video 1:55)


2007 Vries
O. Vries, De Rykdom fan it âld-Frysk (LTV-DOKU), Omrop Fryslân, 2007 [Tusken 1300 en 1500 waard der al yn it Frysk skreaun. Ferskate hanskriften binne bewarre bleaun en jouwe ynteressante ynformaasje oer it Fryslân fan doe. It wie de tiid fan it Grut-Fryslân, lâns de kust fan Noard-Hollân oant oan de Weser yn Dútslân waard Frysk sprutsen. De sân Fryske seelannen kamen byinoar by de Upstalbeam by Aurich yn it Dútske East-Fryslân. Yn in oersetting fan Oebele Vries binne de âlde wetsteksten, want dat wiene it meastentiids, no tagonklik foar elkenien. Utjouwerij Steven Sterk hat it boek útjûn, dat de namme ‘Asega, it is dingtiid’ krige.]
https://youtu.be/rptGjm4JC20 (video 30:21)Websites

Background on Frisian
https://web.archive.org/web/20080212125652/http://www.germanic.ucla.edu/grads/jharvey/prospectus/frisian.htm

M. Hüning, Frisian, Wien, Nederlandistik, Ned Web
https://web.archive.org/web/20100109142512/http://s2.ned.univie.ac.at/Publicaties/taalgeschiedenis/en/fries.htm