Liedboek / Liederbuch / Parolier / Song book (1100-1500)

« menu

> Middelnederlandse literatuur: 1170-1187 Hendrik van Veldeke
> Middelnederlandse literatuur: 1238-1350 Hadewijch
> Middelnederlandse literatuur: 1395-1408 Gruuthuse


Artikelen / Articles / Artikel

Zingen in de Middeleeuwen, Literatuurgeschiedenis: middeleeuwen
https://www.literatuurgeschiedenis.nl/middeleeuwen/literatuurgeschiedenis/lgme048.html

1899 Lecoutere
C. (C.P.F.) Lecoutere (1865-1921), "Middelnederlandsche geestelijke liederen naar een Parijsch handschrift met inleiding en aanteekeningen",
Leuvensche bijdragen, 3 (1899) _ pp.___-___

1888 Bäumker
W. Bäumker (1842-1905), "Niederländische geistliche Lieder nebst ihren Singweisen aus Handschriften des XV. Jahrhunderts",
Vierteljahrschrift für Musikwissenschaft, 4 (1888) 2-3, pp.___-___, ___-___


Artikelen in encyclopedia / Articles in encyclopedias

Català

Cançoner Viquipèdia: l'enciclopèdia lliure https://ca.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A7oner
Minnesang Viquipèdia: l'enciclopèdia lliure https://ca.wikipedia.org/wiki/Minnesang

Dansk
Minnesang Wikipedia: den frie encyklopædi https://da.wikipedia.org/wiki/Minnesang
Sangbog Wikipedia: den frie encyklopædi https://da.wikipedia.org/wiki/Sangbog

Deutsch
Liederbuch Wikipedia: die freie Enzyklopädie https://de.wikipedia.org/wiki/Liederbuch
Minnesang Wikipedia: die freie Enzyklopädie https://de.wikipedia.org/wiki/Minnesang

English

Minnesang Wikipedia: the Free Encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Minnesang
Song book Wikipedia: the Free Encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Song_book

Espagñol
Songbook Wikipedia: la enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/Songbook

Français
Minnesang Wikipédia: l'encyclopédie libre https://fr.wikipedia.org/wiki/Minnesang
Parolier (recueil) Wikipédia: l'encyclopédie libre https://fr.wikipedia.org/wiki/Parolier_(recueil)

Italiano
Minnesang Wikipedia: l'enciclopedia libera https://it.wikipedia.org/wiki/Minnesang

Latina
Liber carminum Vicipædia: libera encyclopaedia https://la.wikipedia.org/wiki/Liber_carminum

Nederlands

ballade-2 Algemeen letterkundig lexicon https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_00649.php
elegie Algemeen letterkundig lexicon https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_02149.php
kerklied Algemeen letterkundig lexicon https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_02334.php
lied Algemeen letterkundig lexicon https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_02369.php
Liedboek Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Liedboek
Marialied Algemeen letterkundig lexicon https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_01354.php
meilied Algemeen letterkundig lexicon https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_01367.php
minnelied-1 Algemeen letterkundig lexicon https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_01380.php
Minnezang Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Minnezang
Occo handschrift Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Occo_handschrift
Volksliedje Wikipedia: de vrije encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksliedje
wachterlied Algemeen letterkundig lexicon https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_02302.php

Norsk
Minnesang Wikipedia: den frie encyklopedi https://no.wikipedia.org/wiki/Minnesang

Português
Minnesang Wikipédia: a enciclopédie livre https://pt.wikipedia.org/wiki/Minnesang
Songbook Wikipédia: a enciclopédie livre https://pt.wikipedia.org/wiki/Songbook

Svenska
Minnesång Wikipedia: den fria encyklopedin https://sv.wikipedia.org/wiki/Minnes%C3%A5ng
Sångbok Wikipedia: den fria encyklopedin https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A5ngbok


Audio

1320-1591 anoniem, De moort van Graef Floris ende Gherrit van Velsens wedervaren zangs gewys http://vogala.org/tekst/de-moord-op-floris-v


Boeken / Books / Bücher / Livres

2017 De Morrée

C.V. de Morrée, Voor de tijd van het jaar: vervaardiging, organisatie en gebruikscontext van Middelnederlandse devote liedverzamelingen (ca. 1470-1588) (dissertatie, Universiteit Utrecht, Middeleeuwse studies en bronnen, 165),
Hilversum, Verloren, 2017 (407 pp., 25 cm, ISBN 978.90.8704.659.0 + ISSN 0929.9726, met samenvatting in het Engels en het Frans)

2017 Vroomen

L. Vroomen, Ik heb mijn lief in eeuwigheid: functies en themas van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten (dissertatie, Universiteit Antwerpen, Middeleeuwse studies en bronnen, 164),
Hilversum, Verloren, 2017 (285 pp., 24 cm, ISBN 978.90.8704.643.9 + ISSN 0929.9726)

2013 Mertens, Van der Poel, e.a.

T. Mertens, D.E. van der Poel (red.), G. Gerritsen-Geywitz, K. Goudriaan, H. Joldersma, I. de Loos, J. Oosterman, A. Berteloot, Het liederenhandschrift Berlijn 190: hs. Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, germ. Oct. 190, kritisch uitgegeven (Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden, 12),
Hilversum, Verloren, 2013 (725 pp., 25 cm, ISBN 978.90.8704.387.2 + ISSN 0929.9866)

2012 De Loos, Van Aelst, e.a.

I. (J.F.H.) de Loos (1955-2010), J. van Aelst, e.a., Patronen ontrafeld: studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen (Middeleeuwse studies en bronnen, 139),
Hilversum, Verloren, 2012 (292 pp., 24 cm, ISBN 978.90.8704.278.3 + ISSN 0929.9726, bloemlezing ter nagedachtenis aan Ike de Loos, teksten in het Nederlands, Duits en Engels, met bibliografie van Ike de Loos)

2008 Grijp, Willaert

L.P. Grijp (1954-2016), F. Willaert, De fiere nachtegaal: het Nederlandse lied in de middeleeuwen,
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2008 (372 pp., 24 cm, ISBN 978.90.8964.021.5)
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:nbn:nl:kb-1287751979776

2004 Joldersma
H. Joldersma, The International Dimension of Middle-Netherlandic Song (inaugurele rede, Universiteit Utrecht),
Utrecht, Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren, 2004 (31 pp., 21 cm, ISBN 90.76912.45.9)

2002 Van Dongen
J. (J.H.M.) van Dongen, Tien middelnederlandse meerstemmige liederen uit handschrift Brussel KB II.270: kritische editie met inleiding (Focus, 3),
Utrecht, Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis + Amsterdam, Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, 2002 (154 pp., 21 cm, ISBN 90.6375.193.1)

2001 De Bruin, e.a.

M. de Bruin, J. Oosterman, C. Strijbosch, e.a., Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 / Repertory of Dutch songs until 1600 (Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden, 4),
Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde + Amsterdam, Meertens Instituut, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2001 (2 delen, 630 pp. + pp.639-919, 25 cm, + CD-Rom, ISBN 90.72474.42.2 + ISSN 1375.985 X)

1997 Willaert
F. Willaert (ed.), Veelderhande liedekens: studies over het Nederlandse lied tot 1600: symposium Antwerpen 28 februari 1996 (Antwerpse studies over Nederlandse literatuurgeschiedenis, 2),
Leuven, Peeters, 1997 (193 pp., 24 cm, ISBN 90.6831.945.0 Voordrachten gehouden op 28 februari 1996 tijdens het colloquium Veelderhande liedekens aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen (UFSIA))

1996 Bonda
J.W. Bonda, De meerstemmige Nederlandse liederen van de vijftiende en zestiende eeuw / The Polyphonic songs in Dutch of the Fifteenth and Sixteenth Centuries (with a summary in English) (dissertatie, Universiteit Utrecht, 1996),
Hilversum, Verloren, 1996 (684 pp., 24 cm, ISBN 90.6550.545.8)

1996-... Strijbosch
C. Strijbosch, Repertorium van Middelnederlandse liederen in bronnen tot 1500,
Antwerpen, UFSIA, 1996 (30 cm)
1 (1996): Bronnenrepertorium: voorpublikatie (80 pp., 30 cm)

1991 De Paepe
N. De Paepe (1930-1996), Heer Halewijn: luisterliederen uit de Middeleeuwen,
Leuven, Davidsfonds, 1991 (101 pp., 26 cm, ISBN 90.6152.752 X)

1986 Schreurs
E. Schreurs, Het Nederlandse polyfone lied,
Peer, Alamire, 1986 (93 pp., 24 cm, ISBN 90.6853.018.6 Publicatie naar aanleiding van de gelijknamige BRT-radioreeks)

19__ (1984) Klatter
J. Klatter, Amoreuse liedekens,
Amsterdam, Buijten & Schipperheijn + Alphen aan den Rijn, Repro Holland, 1984 (fotografische herdruk, 232 pp., 31 cm, ISBN 90.6064.435.2)

1968 Van der Heijden
M.C.A. van der Heijden, Wie wil horen een goed nieuw lied? liederen en gedichten uit de Middeleeuwen (Spectrum van de Nederlandse letterkunde, 4),
Utrecht + Antwerpen, Uitgeverij Het Spectrum B.V., [1968] (280 pp., 19 cm)

1955 Bruning
E. (H.) Bruning (1892-1958), De Middelnederlandse liederen van het onlangs ontdekte handschrift van Tongeren (omstreeks 1480) (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 8.5),
Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1955 (58 + [15] pp., 23 cm)
https://www.dbnl.org/tekst/brun007midd01_01/

1951 Indestege
L. Indestege (1901-1974), Middelnederlandse geestelijke gedichten, liederen, rijmspreuken en exempelen / uitg. naar een pas ontdekt handschrift van het einde der 15de eeuw, afkomstig uit het Windesheimer klooster "Ter noot Gods" te Tongeren (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 3.33),
Gent, [Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde] + Erasmus, [1951] (110 + 4 pp., 23 cm)

1949 (1965) Prick van Wely
M.A. Prick van Wely (1909-2000), Het bloeitijdperk van het Nederlandse volkslied: van het ontstaan tot de zeventiende eeuw,
[Heemstede], De Toorts, [1949] (176 pp., 21 cm)
De bloeitijd van het Nederlandse volkslied: vanaf het ontstaan tot aan de tweede helft van de zeventiende eeuw, met 25 meest onbekende liederen,
Haarlem, De Toorts, [1965] (2e, geheel herziene druk, 269 pp.)
1949: https://www.dbnl.org/tekst/pric006bloe02_01/
1965: https://www.dbnl.org/tekst/pric006bloe01_01/

1941 Vertommen
K.J. Vertommen (1907-1991), Wereldlijk en geestelijk lied in de Middeleeuwen (Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde, 4),
Diest, Pro Arte, [1941] (94 pp., 21 cm)

1938 Osthoff
H. Osthoff (1896-19__), Die Niederländer und das deutsche Lied (1400-1640) (Neue deutsche Forschungen, 197, Abteilung Musikwissenschaft, 7),
Berlin, Junker und Dünnhaupt Verlag, 1938 (609 pp., 24 cm, mit Anhang von 22 mehrstimmigen Lieder)

1906 (1974) Knuttel
J.A.N. Knuttel (1878-1965), Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming (dissertatie, Leiden),
Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1906 (XV + 543 pp., 26 cm); Groningen, Bouma + Amsterdam, Hagen, 1974 (XV + 543 pp., 23 cm, ISBN 90.6088.041.2, herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1906)
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFUBA02:000008725:00010

1904 Van de Graft
C.C. van de Graft (1874-1969), Middelnederlandsche historieliederen, toegelicht en verklaard (dissertatie, Amsterdam),
Epe, Hooiberg, 1904 ([X] + 252 pp., 26 cm)
https://www.dbnl.org/tekst/graf001midd01_01/

1903-1908 Van Duyse
F. van Duyse (1843-1910), Het oude Nederlandsche lied: wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd, teksten en melodieën,
's-Gravenhage, Nijhoff + Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1 (1903)-4 (1908) (25 cm Oorspronkelijk verschenen in 44 afleveringen.)
1 (1903): Het wereldlijk lied [lied 1-246] (XXXVI + 896 + 8 pp.)
https://www.dbnl.org/tekst/duys001oude01_01/
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFKB02:000037220:00007
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFUBA02:000011990:00012
2 (1905): Het wereldlijk lied (vervolg) [lied 247-474] ([VI] pp. + pp.897-1835 + 8 pp.)
https://www.dbnl.org/tekst/duys001oude02_01/
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFKB02:000050967:00009
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFUBA02:000050305:00010
3 (1907): Het geestelijk lied [lied 475-714] ([VI] pp. + pp.1837-2745)
https://www.dbnl.org/tekst/duys001oude03_01/
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFKB02:000050968:00009
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFUBA02:000011996:00010
4 (1908): Registers ([VI] + 95 pp.)
https://www.dbnl.org/tekst/duys001oude04_01/
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFKB02:000050969:00009
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFUBA02:000050306:00018

1883 (1884, 1972) Kalff
G. Kalff (1856-1923), Het lied in de Middeleeuwen (dissertatie, Leiden, 1883),
Leiden, E.J. Brill, 1883 (764 pp., 25 cm); 1884 (760 pp., 23 cm); Arnhem, Gysbers & Van Loon, 1972 (759 pp.)
1972: https://www.dbnl.org/tekst/kalf003lied01_01/

1854 Hoffmann von Fallersleben
A.H. Hoffmann von Fallersleben (1798-1874), Niederländische geistliche Lieder des XV. Jahrhunderts aus gleichzeitigen Handschriften (Horae Belgicae, 10),
Hannover, Carl Rümpler, 1854 (256 pp., 22 cm)

1849 Carton
C.L. Carton (1802-1863), Oudvlaemsche liederen en andere gedichten der XIVe en XVe eeuwen (Maetschappy der Vlaemsche bibliophilen, 2.9),
Gent, Drukkerij van C. Annoot-Braeckman + Maetschappy der Vlaemsche bibliophilen, [1849] (_ delen met doorlopende paginering: VIII + 540 + XXIX pp., 24 cm, naar een handschrift behorende aan de Burggraaf De Croeser de Berghes)
https://www.dbnl.org/tekst/_oud004oudv02_01/
https://books.google.nl/books?id=q9lWAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=KVZVAAAAcAAJ


Video Nederlands

J. Apperloo, Middeleeuwen: liederen (Literatuurgeschiedenis: Vlogboek 86), 2017 feb 05
https://youtu.be/0NvZ89hxblc (video 6:05)


2010 Egidiuslied
Egidiuslied (14e eeuw) gelezen en gezongen versies, metrisch, 2010 nov 06 [Gruuthuse-handschrift: Egidius waer bestu bleven (Den Haag KB KW 79 K 10 fol.28r)]
https://youtu.be/B30Xgrrqu78 (video 5:00)


1982 (2010) Hadewych
De vizioenen van Hadewych: Tiende lied uit de strofische gedichten, voorgelezen door Moy Vynckier (Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse poëzie), metrisch + Discus: culturele uitgeverij van grammofoonplaten en boeken, [1982] (2010 apr 11)
https://www.youtube.com/embed/5FH2nODDhN0?start=0&end=180&version=3 (video 0-3:00)